Piyanosu Olmayanlara Müjde !

29.10.2010 12:23

İşte size müjde ! Size çok güzel bir piyano sitesi bulduk ! Klavye ile çalınıyor ve çok güzel sesler çıkarıyor. Ayrıca Piyononun Rengini Değiştirebiliyorsunuz.

 

Gerçek Piyanodan hiçbir farkı yok. Hatta ondan daha kolay. Piyano meraklısı olun olmayın bu siteyi ziyaret etmelisiniz.Piyanomuz Böyle bir şey:

 

Sitenin Linki İçin:   Virtual Piano

 

 

Sizin İçin Notalarda var Eğer isterseniz Buyurun(Klavye ile çalındığı için klavye notalarını yazdık size özel, buyuk harfler icin shift+harf yapınız.):

 


The Godfather


o-s-D-d-s-D-s-d-s-O-P- i
i-O-a-d
i-O-a-s
t-Y-P-O-o-P-O-O-o-o-r-t
s-s-a-P-d-s-O-o
o-P-o-i
i-O-i-o
P-o-s-D-d-s-D-s-d-s-O-P-o
o-s-D-d-s-D-s-d-s-o-I- i
s-s-a-P-d-s-O-o
t-Y-P-O-o-P-O-O-o-o-r-t

Twinkle Twinkle Little Star(Daha dün annemizin...)


dd jj kk j hh gg ff d jj hh gg f jj hh gg f dd jj kk j hh gg ff d

Happy birthday to you
ssdsgf
ssdshg
ssjhgfdhhfsds
 
A whole new world


u y i u t w
u y i u t u y
y T u y r y t r t e t y t w

u y i u t w
u y i u t u y
y T u y r y t r t e t y t u

u i p o
u i p o y i u u
u i o a p o
t a s o
t u y t y i u t r t
 
Under the Sea


u o s f f f d g f s
u u o s s s a d s

s s s s a d s o
u o o o i p o
s s s s a d s o
u o o o i p o
p s s p o s o s
d d d s f d s
p s s p o s o s
d d d s f d s

f s
f d s p - f d s d
f d s p o f d s p o f d s f
f d s p p s d d
f d s d d f f s
f d s p o f d s p o f d s f
 
Bad Romance, Lady Gaga

Tyutiuiuyrtyuuyuyt - tyutiuiuyrtyuuyuyt - eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttett - eeuuiu - eeuuiueeuuiu - ttett

VERSE ONE: weweeetewew - eeweeeetewe - wwee - utewwee - ttettettetw - ttetettteeew - wwee - utewwee

CHORUS ONE:
pppppooooyyyuuuuoyyt - pppppoooooyyyuuuuOyyt - tyutiuiuyrtyuuyuyttyutiiuiuyrtyuuyuyt - eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttett

VERSE TWO: weweeeteweweeweeeetewewwee - utewwee - ttettettetw - ttetettteeew - wwee - utewwee

CHOURS TWO:
pppppooooyyyuuuuoyyt - pppppoooooyyyuuuuOyyt - tyutiuiuyrtyuuyuyttyutiiuiuyrtyuuyuyt - eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttett

TRANSITION:
eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttett - eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttett

BRIDGE: trwettrrw0 - trweuuuuyt - trwettrrw0- trweuuuuyt

FINAL CHORUS: pppppooooyyyuuuuoyyt - pppppoooooyyyuuuuOyyt - tyutiuiuyrtyuuyuyttyutiiuiuyrtyuuyuyt - eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttett

FINISH:
eeuuiu - eeuuiu - eeuuiu - ttettff

Some Of Für Elise
fDfDfadsp - tupa  - uOas - ufDfDfadsp - tupa  - usap - asdf - ogfd - ifds  - udsa  ufuffxDfDfDfDfDfDfadsp - tupa - uOas - ufDfDfadsp - tupa - usap


Terminator theme:
yui u t q - yui u t p o - yui u t w - q - 9 qq 0 9

MGS Theme
u y t - y u e u y - t y u - p o u t y - u p s - a s d s - o p a s a p o p

Morrowind Theme
t y Y - Y i o - o P i - o i Y y t
t y Y - Y i o - o P s - P d s
s d D  - d s P - O o i - Y o i - Y y t

The Godfather
cbmnbmbnbcvx
cbmnbmbnbcvz

X-Files
p f d f h f - p f d f j f - l k j h j f - l k j h k - p f d f h f - pu

Moonlight Sonata
% * 0 % * 0 % * 0 % * 0 $ * 0 % * 0 $ * 0 % * 0 6 * 0 6 * 0 6 9 Q 6 9 Q $ 8 Q $ * 0 $ * ( $ 8 ( 3 $ * $ * 0 $ * 0 $W *-0 W-$W ( Q $ ( Q $ ( Q $W (-Q W-$W * 0 $ * 0 6$ * Q 6 * Q $W 7 0 $ 7 0 6Q 7 ( 6r 7 ( $0 7 0 $ 7 0 $ 7 0 $ 7 0 5 7 0 5 7 0 5 7 (Sayıların Shift versiyonlarıdır.)


Still Alive
o I u u I6 9 Q 9 7 9 Q 9 6 9 Q e9 o7 I9 uQ u9 6 I9 Q 9 y7 9 uQ e9 6 9 Q 9 7 9 Q e9
u7 0 Iw o0 7 0 uw T0 6 y0 w0 u6 0 ew e0 6 I9 Q 9 7 9 Q 9 6 9 Q 9 o7 I9 uQ u9 I6 9 Q 9 7 9 Q 9
6 9 Q e9 o7 I9 uQ u9 6 9 IQ y9 7 9 uQ e9 6 9 Q 9 7 9 Q 9 u7 0 Iw o0 7 0 uw T0 6 0 wy u* 6 e0 yw u*
i^ u9 yu te e E t i u y y t y t t t e E t i o i u y y u i i o p
P P p o i o p p o i y t y i i u u I I 9 9 7 7 9 9 7 7
9 9 7 7 9 e9 o7 I u u7 9 I 9 7 7 9 9 o7 I u u7
9 I y9 7 u e7 9 9 7 7 u0 I 0o 0 Q uw T6 y u6 6 7 e* e 9 I 9 7 7
9 e9 ao7 Ip ou ou7 Ip9 9 7 7 9 e9 ao7 Ip ou ou7 9 Ip Iy9 7 ou ye7 9 9 7 7
u0 I 0o 0 Q uw T6 y u6 6 e7 y* u6 i^ u y^ t^ ^ ^ e^ E^ t8q 8q i u85 y85 y t
yt4 t^4 t t8q 8q e E t8q 8q i o85 i85 u y y^4 u^4 i i8q 8q o p P^4 P^4 p^4 ^4 o85 85 i85 o85 p89 p89 o70 i70 i69 69 y85 t85
y^ i iq u 6 u I0 I 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9
o7 I u u7


Imagine – John Lennon
Intro:

10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r

Verse 1:
10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 1w0 8 w0 8 w0 8 3rw 8 4qe 8 qe 8 qe 8 qe 8 te4 q te 4q te3 q te q3 teq2 9 teq 29 teq1 8 teq 18 ry5 w ry w ry5 w tu w yiw

Verse 2:
10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 1w0 8 w0 8 w0 8 3rw 8 4qe 8 qe 8 qe 8 qe 8 te4 q te 4q te3 q te q3 teq2 9 teq 29 teq1 8 teq 18 ry5 w ry w ry5 w tu w yiw

Chorus:
te4 q te q rw5 9 rw 95 tw1 0 rw 0 EW3 0 yw 0 te4 q te q rw5 9 rw 95 tw1 0 rw 0 EW3 0 yw 0 tw4 q tw q rw5 9 rw 95 tw1 0 rw 0 EW3 0 yw 0 te4 q te q rw5 9 rw 9 4 tw01 8 2 8 1 8 2 8

Verse 3:
10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 10w 8 w0 8 w0 8 3wr 8 4qe 8 qe 8 qe 8 4qe E r 1w0 8 w0 8 w0 8 3rw 8 4qe 8 qe 8 qe 8 qe 8 te4 q te 4q te3 q te q3 teq2 9 teq 29 teq1 8 teq 18 ry5 w ry w ry5 w tu w yiw

Chorus:
te4 q te q rw5 9 rw 95 tw1 0 rw 0 EW3 0 yw 0 te4 q te q rw5 9 rw 95 tw1 0 rw 0 EW3 0 yw 0 tw4 q tw q rw5 9 rw 95 tw1 0 rw 0 EW3 0 yw 0 te4 q te q rw5 9 rw 9 4 tw01


Harry Potter 2
r u0 o I u0 a p0 I0 u0 o I Y0 i r70 r u0 o I u0 a dy9wE S st8qW O Y80e a P pQ*0 o uo w u0 o aw07 o aw07 o sw07 a Pw08 I ow07 a P Ew08 r aw07 o aw07 o aw07 o dw9^ S s8q0 O sw07 a P EQ*0 o uw0 u3

a fu h G fu k ju Gu fu h G Du g aru a fu h G fu k zdyoP L lstiO H ltup k J jITO h fh o fu h kour h kour h lour k Jout G hour k J Pout a kour h kour h kour h zoyE L ltiu H lour k J PITO h fou u0

Work it out
IIoppoIuyyuIIuu
IIoppoIuyyuIuyy
uuI y uIoI y uIoI
uyu e
IIoppoIuyyuIuyy

Geri

Sitede ara

© 2010 Tüm hakları saklıdır. Mert Akça - Adana